SWFiS

StartSWFiS
Rozwiń

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest jednostką międzywydziałową GUMed, która prowadzi obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego dla wszystkich kierunków, według obowiązujących planów studiów.

Działalność dydaktyczna studium to również szeroka oferta prowadzonych fakultetów, sekcji sportowych oraz współpraca z KU AZS GUMed.

Studenci aktywnie uczestniczący w sekcjach sportowych reprezentują GUMed na zawodach sportowych:

 • Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych
 • Mistrzostwach Polski AZS
 • Akademickich Mistrzostwach Polski
 • Mistrzostwach Pomorza AZS
 • Ligach Uczelnianych AZS

Kierownik:

 • mgr Aneta Korewo

Kadra dydaktyczna:

 • mgr Igor Stankiewicz
 • mgr Joanna Stróżek
 • mgr Andrzej Bocian
 • mgr Kamila Golon

Z-ca Kierownika:

 • dr Dariusz Łyżwiński

Administracja:

 • Stefania Ners

Pracownik gospodarczy:

 • Tamara Ciapa
 • Renata Lewandowska

Wychowania Fizyczne (obowiązkowe)

Obowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego objęci są studenci wszystkich kierunków zgodnie z planem studiów

Gimnastyka lecznicza

Student posiadający zwolnienie lekarskie semestralne/roczne lub częściowe zostaje skierowany na zajęcia z gimnastyki leczniczej. Wymagane jest zwolnienie od lekarza specjalisty z odpowiednimi zaleceniami do ćwiczeń.

Fakultety

Wszyscy studenci muszą odbyć określoną liczbę godzin zgodnie z programem studiów. Lista prowadzonych przez SWFiS fakultetów jest dostępna w zakładce ” dla studenta”

Sekcje Sportowe

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych przez SWFiS sekcji sportowych zamieszczone są w zakładce ” Sekcje sportowe”

Uczestnikami sekcji mogą być wszyscy studenci GUMed.

Zapisy na zajęcia sportowe bezpośrednio u trenerów w godzinach prowadzonych sekcji.

Poniżej lista sekcji sportowych prowadzonych na GUMed.

 • Piłka nożna futsal Mężczyzn
 • Piłka nożna futsal Kobiet
 • Piłka nożna na trawie
 • Aerobik sportowy
 • Piłka siatkowa Kobiet
 • Piłka siatkowa Mężczyzn
 • Koszykówka mężczyzn
 • Koszykówka kobiet
 • Pływanie mężczyzn
 • Pływanie Kobiet
 • Narciarstwo i snowboard
 • Zapasy

Obóz sprawnościowy

Obowiązkowy obóz sprawnościowy wynikający z programu studiów jest przeznaczony tylko dla studentów kierunku Ratownictwo Medyczne.

Szegółowe informacje w zakładce “dla studenta ” w folderze “Ratownictwo Medyczne”

SWFiS lokalizacja i kontakt:

 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (nowa lokalizacja)
  Gdańsk, ul. Dębowa 21
  tel. 58 349 12 81