Obowiązkowe zajęcia z wychowania Fizycznego/ Zdalne nauczanie/ wf on-lin...

StartDla studentaObowiązkowe zajęcia z wycho...
Rozwiń

Obowiązkowe zajęcia z wychowania Fizycznego/ Zdalne nauczanie/ wf on-line/ materiały dla studentów

Materiały dla studenta/ prezentacje
26.03.2020
Materiały dla studenta/ prezentacje
Warunki zaliczenia wychowania fizycznego. Zdalne nauczanie
25.03.2020
Warunki zaliczenia wychowania fizycznego. Zdalne nauczanie
Tematy do opracowania przez studentów
25.03.2020
Tematy do opracowania przez studentów
26.09.2018
Materiały dla studenta/ scenariusze zajęć